bursa min

Niepubliczna Bursa Szkolna w Kielcach oraz Niepubliczna Bursa Szkolna Awans w Kielcach umożliwia młodzieży polskiej i zagranicznej realizowanie marzeń związanych z kontynuowaniem nauki  w wybranych typach szkół.
Świetne usytuowanie burs, w trzech budynkach: DS BARTEK, DS ASYSTENT i DS PROTON, blisko centrum Kielc, w sercu studenckiego miasteczka Politechniki Świętokrzyskiej, tuż przy największej Galerii handlowej. Ta lokalizacja zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej stolicy Gór Świętokrzyskich.

Bursy znajdują się w dogodnym ciągu komunikacji miejskiej. Daje to możliwość bezproblemowego poruszania się autobusami po całym mieście.
• Bursa stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju swoim mieszkańcom. Wiele osób korzysta z różnych form dofinansowania do biletów do kina
i wycieczek. Organizowane są różne atrakcje rekreacyjne, turystyczne i sportowe, obchodzimy wspólnie różne uroczystości, imprezy i święta.
Pokoje wychowanków są 2 i 3-osobowe z dostępem do Internetu. Mieszkańcy Burs korzystają z sali do cichej nauki, mają do dyspozycji dobrze wyposażoną kuchnię, pralnię i suszarnię. Mogą także korzystać z podręcznej biblioteczki (obok akademików znajduje się biblioteka publiczna, z której mogą skorzystać w dowolnej chwili). Na terenie miasteczka Politechniki Świętokrzyskiej znajduje się poradnia medyczna, z usług której mogą korzystać ubezpieczeni wychowankowie bursy.

Uczniowie maja do dyspozycji także świetlice, na których organizowane są różnego rodzaju spotkania tematyczne, zajęcia plastyczne, wspólne oglądanie filmów itp.
• Wielu wychowanków uczęszcza na dodatkowe zajęcia pozaszkolne, uczą się języków obcych, biorą udział w programach edukacyjnych, w różnych formach szkoleń, kółku tanecznym, teatralnym i w zajęciach sportowych (darmowe zajęcia na basenie raz w tygodniu)
• Uzdolnieni uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów biorąc udział w szkolnych i ogólnopolskich konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.

Bursa jest dla młodzieży drugim domem. Wychowankowie i grono pedagogiczne starają się stworzyć w niej przyjazne warunki do życia.

Wirtualny spacer po bursach szkolnych