bursa minNiepubliczna Bursa Szkolna w Kielcach umożliwia młodzieży polskiej i zagranicznej realizowanie marzeń związanych z kontynuowaniem nauki  w wybranych typach szkół.
Świetne usytuowanie bursy – blisko centrum Kielc, w sercu studenckiego miasteczka Politechniki Świętokrzyskiej- zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej stolicy Gór Świętokrzyskich.
• Bursa stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju swoim mieszkańcom. Wiele osób korzysta z różnych form dofinansowania do biletów do kina i wycieczek. Organizowane są różne atrakcje rekreacyjne, turystyczne i sportowe, obchodzimy wspólnie różne uroczystości, imprezy i Wigilię.
• Pokoje wychowanków są 3-osobowe - znajdują się na 1,2,3,4,5 i 6 piętrze, z dostępem do Internetu. Mieszkańcy Bursy Korzystają z sali do cichej nauki, mają do dyspozycji dobrze wyposażoną kuchnię i podręczną biblioteczkę ( obok akademika znajduje się biblioteka publiczna, z której mogą skorzystać w dowolnej chwili).
• Wielu wychowanków uczęszcza na dodatkowe zajęcia, uczą się języków obcych, biorą udział w programach edukacyjnych, w różnych formach szkolenia, kółku tanecznym, teatralnym i w zajęciach sportowych.
• Uzdolnieni mają możliwość rozwijania swoich talentów biorąc udział w szkolnych i ogólnopolskich konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.
Bursa jest dla młodzieży drugim domem. Wychowankowie i grono pedagogiczne starają się stworzyć w niej przyjazne warunki do życia.

pan bur