Młodzież z Ukrainy ma możliwość brania udziału w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych. Wszystko po to by łatwiej im było osiągać dobre wyniki w nauce i pokonac barierę językową. Wychowawcy troszczą się o to by pomóc wychowankom pokonać napotkane trudności. Trenerzy chcą by ich podopieczni osiągali swoje sukcesy, a nauczyciele i wychowacy Bursy ułatwiają realizowanie swoich pasji i zainteresowań poprzez udział w konkursach, olimpiadach i innych formach rozwijania różnych umiejętności.

z dodatkoweharmonogram zajęć dodatkowych