Aktualny STATUT BURS jest dostępny u dyrekcji oraz wychowawców.